nl
 • en
 • nl
 • Vertrouwen en gedragsstijlen: teamtraining Team Brunel

  14/08/2014 | Lanzarote

  In dit 'Schouten Blog' schrijft Anje-Marijcke van Boxtel (directeur coaching Schouten Global en coach van Team Brunel), onder andere over haar ervaringen in het talent-selectieproces, de trainingssessies op Lanzarote, haar aanwezigheid in de havens van de stop-overs van de Volvo Ocean Race 2014-2015.

  Hoe groter het vertrouwen, hoe beter de samenwerking. Voorspelbaarheid van gedrag en het idee dat de andere persoon de goede/beste bedoelingen heeft, zijn belangrijk in het opbouwen van vertrouwen. Om dat proces te versnellen, hebben we een vragenlijst en een teamsessie in het programma opgenomen.

  Ken jezelf, ken elkaar
  Een vragenlijst is altijd zinvol. Wij gebruikten LIFO® (LIFe Orientations), oftewel levensoriëntatie. LIFO® beschrijft vier verschillende stijlen van communiceren en interactie. De verschillen in stijlen kunnen verklaren waarom mensen letterlijk tot andere besluiten, conclusies en vormen van aanpak komen. Bewustwording van deze verschillen kan helpen om samenwerking, interactie en besluitvorming te optimaliseren. Grofweg zijn de verschillende stijlen:

  • groen: visie en connectie;
  • rood: actie en dynamiek;
  • blauw: structuur en ratio;
  • geel: relatie en harmonie.

  De opzet is om een opening te krijgen om dingen over jezelf, over interactie en samenwerking te bespreken. Zolang de resultaten en de taal bij de doelgroep past, leidt dit doorgaans tot een gezamenlijke taal in de processen.

  Een test zoals deze geeft iedereen een kans om naar zichzelf te kijken. Je leert jezelf kennen. Wat zijn je voorkeuren? Wat is je productieve gedrag? Wat zijn je valkuilen? Wanneer reageer je minder effectief? En wat irriteert je - meestal een stijl die je niet herkent. Met gebruikmaking van de kleurentaal van de test, hebben ik en mijn collega Jeroen van der Wouw een teamsessie georganiseerd. Een middag waarbij de (shore)bemanningsleden elkaars stijlen en hun eigen reactie daarop  leerden herkennen door buitenactiviteiten te doen - het ‘elkaar-leren-kennen’ deel. Dan zie je dat mensen op een totaal verschillende manier kunnen reageren op dezelfde situatie en je ontdekt hoe iemands eigen waarden en normen - het innerlijke kompas - invloed hebben op zijn gedrag. Door actief betrokkken te raken, leer je om je eigen stijl te verbreden en om in te zoomen op de sterkte kanten van de stijlen van je medebemanningsleden. Op deze manier ervaar je direct hoe samenwerking sneller, makkelijker en vlotter verloopt als je actief gebruikmaakt van elkaars verschillende stijlen in plaats van je te verzetten tegen andermans stijl. Dit is hoe je een high performance team creëert. Ik had de start en de afronding van de sessie gelijk gepland met de shore crew. In dit kleine team werken ze zeer nauw samen en de kwaliteit van hun medewerking draagt bij aan het winnen van de race. Per slot van rekening gaat achter elk succesvol front office een goed back office schuil. We hebben de dag afgesloten met een barbecue op zee hetgeen een mooie basis was voor snelle en transparante communicatie en confrontaties. Tot zover de theorie en planning!

  TeamsessieIMG_0909_Dubble blind vierkant.JPG

  Jeroen, senior trainer bij Schouten Global, vergezelde ons team in Lanzarote en werkte met hen in een gericht en energiek/energetisch teamtrainingsprogramma. Door gebruik te maken van LIFO als een instrument voor team communicatie en interactie, daagde hij het team uit door middel van verschillende opdrachten. Jeroen noemt ze graag ‘gekke oefeningen’, omdat ze kort en vreemd zijn, en niets te maken hebben met het dagelijks werk, maar zij veroorzaken wel degelijk gedrag en interactie zoals in normale werksituaties gebeurt. Het belang van gezamenlijke doelstellingen in het team werd benadrukt, het team liet hun LIFO profielen zien in de oefeningen en elk teamlid ontdekte zijn of haar individuele LIFO profiel en persoonlijke ‘gebruiksaanwijzing’.

  Wat hebben we precies gedaan:

  • het magische toverstokje bewees dat het een uitdaging is om een goed presterend team te zijn, maar met een gezamenlijke doelstelling, gericht bezig zijn, persoonlijke expertise en vertrouwen hebben in je team, kom je er wel!;
  • de uitdaging met de marshmallows toonde aan dat verschillende LIFO stijlen ook een verschillende dynamiek teweegbrengt in groepen, en dat dit gedrag behoorlijk krachtig en herkenbaar kan zijn. En het creëert verschillende soorten impact!;
  • het LIFO model en de profielen kunnen pragmatische hulpmiddelen zijn voor communicatie, interactie en het begrijpen van verschillen in stijl en benadering van de teamleden;
  • de geblinddoekte atletiek wedstrijd bewees hoe extreem goed getraind doelgericht dit team is. Zonder twijfel missie geslaagd, hooguit wat verbetering mogelijk in de briefing en voorbereiding;
  • de uitdaging met giftig afval bewees hetzelfde, dit keer met een paar kleine probleempjes in de projectfase. Overbodige informatie en meningen kunnen verdwijnen als de situatie lastig wordt, maar je hebt echt al deze ideeën en expertise nodig om verbeteringen mogelijk te maken;
  • de uitdaging met de geblinddoekte vierkanten bewees hetzelfde: een perfecte uitleg en voorbereiding, voldoende de tijd nemen en allerlei ideeën aanhoren, vrij denken en brainstormen. En vervolgens een zeer glad verlopende uitvoering, waarbij de geblinddoekte teamleden elkaar makkelijk konden vinden, botsingen vermijdend, samenwerkend en twee perfecte vierkanten vormend die onderling met elkaar verbonden waren;
  • en tot slot, de groepsintelligentie opdracht, waarbij een enorme knoop ontrafeld moest worden zonder met elkaar te praten. Shore crew en crew samen aan het werk, wederom met een enorme focus, snelheid en uitvoering!!

  Dus…IMG_0903_Dubble blind vierkant.JPG

  “Wat een geweldig goed team is dit Team Brunel”, was Jeroens enthousiaste eerste evaluatie. “Ze werken vloeiend samen, met een enorme gedrevenheid en focus/doelgerichtheid. Ze maken van elke opdracht een succes binnen de kortst mogelijke tijd.” En dat zijn ze. Ik weet hoe zij zich makkelijk aanpassen en zich mengen in de teamstijl tijdens de briefings, dus is het geweldig om ze te zien groeien door creativiteit te respecteren en hoe zij allen verschillende invalshoeken en ideeën opperen/aan de dag stellen en bereid zijn verschillende dingen uit te proberen om deze ‘gekke/rare’ opdrachten uit te voeren. Hoe zij echt excellerend weten te groeien naarmate de opdrachten meer uitdagend werden. Maar ik had nog niet eerder opgemerkt hoe zij fysiek samenwerken. Doordat zij gewend zijn om op 20 vierkante meter met 9 man samen te werken en te leven, werkten zij in de geblinddoekte oefeningen samen als één groot organisme. Wetend waar zij zich allemaal bevonden, bijna zonder elkaar aan te raken, met zoveel respect, sensitiviteit en flexibiliteit. Dat is een enorm verschil met de wijze waarop wij mensen in het bedrijfsleven met elkaar zien omgaan. Meestal hebben we in zakelijke situaties geen fysieke interactie om op te vertrouwen, dus we vertrouwen uitsluitend op het gesprek. Een ander verschil tussen dit team en een zakelijk team in het algemeen lijkt ‘de uitdaging’ te zijn. Als dit team tegen een blokkade aanloopt, zijn ze allemaal gemotiveerd om nieuwe mogelijkheden en oplossingen te vinden binnen de gegeven tijd. Niet één van hen leunt achterover of doet uitsluitend de klus die hem is opgedragen. Het gaat nooit uitsluitend over zeilen, het gaat altijd over winnen. Dat is een geweldige energie, voor dit team in de Volvo Ocean Race en voor ons allemaal in deze uitdagende VUCA (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous )/ VOCD (Vluchtige, Onzekere, Complexe en Dubbelzinnige) wereld.

  Er is ruimte voor groei, zoals er altijd is, in het procesniveau van communicatie en samenwerking. Gedurende de trainingsdagen na deze teamsessie, met soms windsnelheden van 29 knopen en hoge golven, gingen alle grappen over kleuren. Terugkoppeling werd ook in LIFO-kleuren gegeven: “Hé, ben je nu je gele aan het oefenen?” Het lijkt erop, na de vragenlijsten en de teamsessie, dat de taal van de kleuren helpt om een gesprek te openen over jezelf, over interactie en samenwerking. Het vergroot de voorspelbaarheid van elkaars bedoelingen en gedrag. ‘Jezelf kennen en de ander kennen; essentiële bouwstenen voor vertrouwen.

   

  Niets uit dit blog mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Anje-Marijcke van Boxtel van Schouten Global.

  Update Team Brunel, August 14, 2014
  by Anje-Marijcke van Boxtel, Director Coaching - Schouten Global
  Coach - Team Brunel in the Volvo Ocean Race 2014-15

   

  Naar boven